Kurtalan’a bağlı Kayabağlar (eski adıyla Zokayd) Beldesi’nde inşaat çalışmaları tamamlanan Zokayd Medresesi 100 yatılı öğrenci kapasiteli, 5 katlı ve her katı 250

Medreseden bir iç görünüm
medrese1.jpg

metrekare olarak hafta sonu açılışa hazırlanıyor. İçerisinde derslikleri, yemekhanesi, yatakhanesi ve misafirhanesiyle tam bir geleneksel eğitim yuvası olan Zokayd Medresesinin inşaat çalışmaları Şeyh Numan Sevgili tarafından bizzat yürütüldü.

Numan Sevgili, yakın tarihin takvası ve ilmiyle tanınan Şeyh Cüneyt’in oğludur. Dedesi Şeyh Mahmud ez-Zokaydi, dedesinin babası ise Molla Halil es-Siirdi’dir.
 
Hafta sonu bir törenle açılışı yapılacak olan Zokayd Medresesi, Şeyh Numan Sevgili müderrisliğinde geleneksel eğitim faaliyetlerini sürdürecektir. 53 yaşında vefat eden babası Şeyh Cüneyd’in hayatı ibadet, irşad ve ilim ile geçmiştir.
 
Şeyh Cüneyd'in yaşadığı ev. İçi harap durumda.
seyhcuneyd.jpg